Археология и геология

arecheologyДвете науки разчитат в голяма степен на визуална информация.

  • ДУЛС прави с висока точност  FULL HD снимки и видео при екстремни условия.
  • Автопилота и предварително програмиране на полетите позволяват създаването на детайлни планове за полет въз онова на дигитални карти с точни координати и автоматично фото управление.
  • Фотообработващият софтуер дава възможност за 3D картографиране и топографии, които заедно с „time lapse“ снимки са основа за детайлни карти на структури, възвишения, измервания, обеми и други научни анализи.
  • ДУЛС могат да летят на надморска височина, която крановете не достигат.
  • Много от тях могат да летят повече от 30  минути и да носят професионално FULL HD видео оборудване и сензори.

<< Филми и видео

 Национални паркове   >> 


ОБРАТНО КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ

 

 

 

Граждански услуги и обучение с дистанционно управляеми летателни системи