Защита на съоръженията – електрически, ядрени и водни

neft

Електрически, водни, нефтени и газ, атомни съоръжения имат непрекъснат режим на работа.Персоналът им непрекъснато събира данни и наблюдава функционалността им, включително периметъра, оценява разливи или опасни изтичания, идентифицира потенциални опасности и реагира своевременно при спешни ситуации.

  • ДУЛС могат да извършват предварително програмирани полети чрез съвременни автоматични наземни станциии и позволяват „time-lapse” фотографиране на големи пространства.
  • Чрез ДУЛС могат да се заснемат в  FULL HD снимки и видео, FLIR видео за топлинно засичане и други проблеми.
  • ДУЛС могат да се използват за обучение, наблюдение и охрана.

 <<  За органите на реда и специализирани екипи

Защита на родината   >>


ОБРАТНО КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ

 

 

Граждански услуги и обучение с дистанционно управляеми летателни системи