Земеделие и опазване

agroДУЛС могат да бъдат използвани в едрото земеделие, управлението и опазването на земите чрез оценяване на реколтата, картографиране на зоните на наводнения, измерване на снежната покривка и други.

  • ДУЛС могат да изпълняват предварително програмирани полетичрез напълно автоматизираната наземна станция, позволяваща „time-lapse” снимки на земите, реколтата. Същите полети могат да се изпълняват през всички сезони, събирайки ценни данни за земята и управлението на почвите. Използването на FULL HD видео и IR камери позволява детайлен анализ и запис.
  • Фотообработващият софтуер, 3D карти и топография могат да се използват заедно с time-lapse фотография за създаване на детайлизирани карти на ерозията, наводненията и други критични аспекти на управлението на земите.

<<  Защита на родината

 Инспекция на газопроводи и проводници   >>


ОБРАТНО КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ

 

 

 

Граждански услуги и обучение с дистанционно управляеми летателни системи