НАГРАДИ

DARIK news
04.04.2015

Рекламният клип на Русе със специална награда на международен филмов фестивал

Рекламният клип „Русе – град на свободния дух“ , който клъстера изработи по договор с Общината, беше отличен със специална награда  „Иновативен туристически продукт“ на XI-ти Международен филмов фестивал „На източния бряг на Европа“.

към публикацията >>


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 2007-2013
07.10.2013

BG161PO003-2.4.02 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

Проект „Повишаване на конкурентостта и насърчаване на устойчивото развитие на
Клъстер “АВТОНОМНА ПЛАТФОРМА ЗА ГРАЖДАНСКИ ВЪЗДУШНИ УСЛУГИ”
BG161PO003-2.4.02-0133

Одобрен бюджет:  235 361 BGN
Общ бюджет:  308 414 BGN
БФП:  235 361 BGN

Граждански услуги и обучение с дистанционно управляеми летателни системи