Национални паркове

parkoweУправлението на големи площи отдалечени и изолирани земи, диви животни и туристи е сложно. Персоналът на парковете трябва да наблюдава животните, земите и променящите се климатичниусловия, за да подсигурява безопасността на посетителите.

  • ДУЛС позволяватна персонала да извършва необходимите оценки, мониторинг във връзка с опазването, да подпомага органите на реда в охраната срещу нарушители и други противозаконни прояви.
  • FLIR системите на ДУЛС са приложими при издирването на изгубени чрез топлинното им излъчване.

<<Археология и Геология

 За органите на реда и специализирани екипи>>


ОБРАТНО КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Граждански услуги и обучение с дистанционно управляеми летателни системи