Оборудване

Използваме широка гама ДУЛС с електрозадвижване, а също така и с двигатели с вътрешно горене –  с полетно тегло до 25 кг. Системите са подходящи както за работа в ограничени пространства, така и в екстремни атмосферни  условия:

  •  с фиксирано крило
  •  еднороторни
  •  многороторни

ОБРАТНО В НАЧАЛОТО

Граждански услуги и обучение с дистанционно управляеми летателни системи