Пътен патрул и помощ при инциденти

trafic

Навременната информация относно пътния трафик и инциденти, и предаването на тази информация до отговорните лица са ключови изисквания за подобряването на трафика и управлението на инцидентите.

  • ДУЛС, когато са екипирани с  FULL HD видеокамери и/или други сензори, могат да предават навременна информация относно пътни инциденти и да подобряват безопасността и сигурността на обществеността.
  • ДУЛС могат да покриват предварително зададени сектори от градовете, за да събират данни в помощ на управлението на пиковия трафик.

<<  Първа помощ

 Пътна и железопътна поддръжка   >>


ОБРАТНО КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Граждански услуги и обучение с дистанционно управляеми летателни системи