Мобилни групи

rajoni

Изпълнението на дейностите на територията на страната се осигурява от 6 мобилни групи разпределени по райони.


  •  Югозападен район

 гр. София


  • Южен централен район

гр. Пловдив 


  • Югоизточен район

гр. Бургас


  • Североизточен район 

гр. Добрич


  • Северен централен район

гр. Русе


  • Северозападен район

гр. Ловеч


 

ОБРАТНО В НАЧАЛОТО

Граждански услуги и обучение с дистанционно управляеми летателни системи